Derbarê me Kurdîtî
Gelê Welatparêz Kurdîtî Civata Kurdî ye, Hûn dikarin Hevalên nû bi Vîdyoyê bibînin, bi hev re binivîsinin, bipeyivîn, Kom, Pirtûk û Bûyeran biafirînin, bejdar bibin

Derbarê me

Berbiçav, bêhtir û balkêştirîn ewlehî. Kurditiî platformek pêşve dike ku mirov ji hemû dinyayê ve girêdayî dike. Kurditi her demek bazirganî ya pêşveçûnê ya herî zûtir bû. Mîlyonên dora cîhanê Kurditi bikar tînin ku ji bo feedsên xwe hilbijêre û gelên nû ve girêdayî bikin.

About us

Easier, more comfortable and safe chatting We at Kurditi are developing a platform that connects people from all over the world. Kurditi has become the fastest growing business application ever. Millions of people around the world use Kurditi to track feeds and connect with new people.