Newroza gelên Arî bi taybetî hemû gelên Kurd pîroz be!


Newroza gelên Arî bi taybetî hemû gelên Kurd pîroz be!

.

Xwendina Kurdî
Ji serekên Kurdistanê ên delal û giran re.

Tu şik tê de nîne ko ji bo me
hemîyan, daxwaza mezintir serbestîya
welêt e.

Her kes dizane ko serbilindayî û
azadîya miletekî bi zanîn û bi mêranîya
welatîyên hev dikevin dest.

Miletên dinyayê ên aza û serbest
bi zanînê serfiraz û xurt bûne. Destpêka
zanînê jî xwendin û nivîsandin e.

Heke îro Kurdistan wêran e û Kurd
perîşan in, ev du belayên mezin, ji
nezanîya xelkê me ye.

Xwenda di nav kurdan de kêm in û birê Kurdan ê
bihtir hê zmanê xwe ê şîrîn nikarin
bixwînin û binvîsînin.

Ji ber ko milet nikare bixwîne û
binivîse, kitêb, rojname, cerîde û kovarên
kurdî dernakevin ko derketin jî,
nikarin bijîn, dimirin.

Miletekî bê kitêb û cerîde, miletekî
bê zman û bê deng e, sist e, qedrê wî
naye girtin, heqê wi naye dayîn û ew
milet dibe lehîstoka miletên din.

Miletê ko di vî wextî de naxwîne
û nanivîse, ne îşê xwe û ne îşê welatê
xwe dikare bizane û wan bigerîne.

Belavkirina xwendin û nivîsandina
kurdî, hukumeta Kurdistanê hebuwa bi
destê wê dihat qedandin.

Lê her wekî îro Hukumeta Kurdistanê nîne,
belavkirina xwendin û nivîsandina Kurdî
wezîfeya mezinên Kurdistanê ye.

Mezinên welatê me Beg, Şêx û Axa ne,
Beg, Şêx û Axa pircaran qala peya,
eşîr, mirîd û mirovên xwe dikin û ew
dizanin ko peya, eşîr, mirîd û mirovên
wan xurtî û serbilindayîya wan ne.

Mezinên me xweş dizanin ko bê
eşîr, bê mirîd û peya, ne beg, bg e,
ne şêx, şêx e û ne jî axa, axa ye.

Heye ko bêtirê serekên me, şêx,
beg û axayên me heta niho ji bo qenciya
peya û mirîdên xwe hin tiştên rind pêk anîne.

Lê halê Kurdistanê şanî me dike
ko xebata wan an bê rê an bê rêz û
tertîb an kêm bû. Wisa ne buwa diviya
bû miletê me jî wek miletên din serbest,
xurt û serefraz buwa.

Mezinên me dizanin ko miletê me
ne kêmî tu miletan e û her car bi ya
wan kiriye.

Ji ber ko îşê milet di destê wan
de bû ji halê milet ew berpirsiyar in.
Ji wan yek bi yek tê pirs kirin:

- Gelo te ji bo pêşveçûna mirov û
mirîdên xwe çi kiriye?

Em dereng mane,
lê destpêkirin nîvê qedandinê ye,
Berî her tiştî divê, serekên me,
axa û şêxên me ro berî rojekê hînê
xwendin û nivîsandina kurdî bibin.

Bi tîpên kurdî, yê ko dil dike,
dikare di nav du mehan de hînê xwendin
û nivîsandina kurdî bibe.

Ji wê û paşî divê her serek ji pênc
mirovan re dersa kurdî bide û ev pênc
peyra divê xweş hînê xwendin û nivîsandina
kurdî bibin û ko hîn bûn her
yekî ji wan divê ji xwe re pênc hevalên
din peyda bike û ji wan re dersê bide,
bivî awayî di salekê de, pênc şagirtên
serekekî ji bîst û pênc mirovan re û
ew bîst û pênc peyan, ji sed û
bîst û pênc hevalan re û ew sed û bîst
û pênc mirov, ji şeş sed û bîst û pênc
peyayan re dikarin dersê bidin.

Bi vî awayî di nav du salan de
kurd hemî dikarin hînê xwendin û
nivîsandina kurdî bibin. Ji gotina jorîn
tête zanîn ko serekên Kurdistanê di
salekê de du meh her roj divê saetekê
ji bo pêşveçûna miletê xwe ji wextê
xwe feda bikin.

Hin ji min re dibêjin ko axa, şêx
û beg ji pêşveçûna xelkê xwe hez nakin
ii naxwazin ko sibe peyayekî ji peyayên
wan rabe û ji axayê xwe xwendatir
bibe.

Ev gotin ne ket û nakeve serê min.
Her wekî peyayên kurd ji mezinên
xwe hez dikin, pir caran malên
xwe û ko hewce bû di rêya wan de canê
xwe jî dan û didin, wisan jî mezinên
me ji miletên xwe hez dikin û
divê hez bikin.

Heke serekên wisa hene, ez ji wan
re dibêjim dilê we de janek heye, vê
janê ji dilê xwe zû derêxin û bavêjin.
Dengê miletê we, wek; gum - guma
bayekî xurt tê û dike hawar.

Guhê hiş û dilê xwe vekin û guhdarîya
vî dengî bikin.

Ji dengê miletî xurttir û rasttir
tu deng nîne.

Di rêya pêşveçûnê de, di xwendin,
zanîn û nivîsandinê de jî bibin serek
û rêberê miletê xwe.

Xulamên milet û welêt ên pêşîn,
Mîr, Beg, Şêx û Axa ne.
Ezê guhdarîya pêjna dengê xwe
bikim.


Dr. Kamiran Alî Bedir-Xan

 

4452 kilîpa

şîrove